Studio MANHATTAN je osnovan 1991 godine. Počeli smo sa presnimavanje audio kaseta na audio kasete sa muzikom po želji. Pojavom novog audio standarda CD-a, napravili smo bazu muzike i snimali sa CD-a na audio kasete. Onda se 1994 godine pojavio i DAR , digitalni satelitski radio tako da nam je i on bio odličan izvor muzike. Kako se koji audio i video format pojavljivao u svetu, mi smo to pratili i sada u studiju možemo da Vam presnimimo bilo koji audio ili video format na šta god poželite. Od audio formata radimo.

Magnetofonske trake
Audio kasete
DAT
MiniDisc
Gramofonske Ploče
CD

Normal 8mm filmske trake
Super 8mm filmske trake
16mm filmske trake
Beta MAX video kasete
VHS kasete
VHSC kasete
S-VHS kasete
8mm video kasete
Hi8 video kasete
D8 (digital 8) video kasete
Mini DV video kasete
Beta SP
DVC-PRO
DV-CAM

Umnožavanje CD ili DVD diskova
Štampu direktno na printabilne diskove
Štampu CD ili DVD omota
Skeniranje negativa
Skeniranje slajdova
Montažu audio i video materijala
Arhiviranje audio video materijala na Hard Diskove
Proizvodnja filmova, reklama ili spotova
Snimanje i fotografisanje iz vazduha

Ostavite komentar