Imamo28proizvode za Vas

Bespilotna letelica, poznatija kao dron (engl. drone), je vazduhoplov kojim upravlja navigator, pilot sa daljinskim prenosom signala sa zemlje ili koji leti autonomno po zadatim zapamćenim podacima.