Da bi ste pratili svoju porudžbinu, unesite broj porudžbine i potvrdite. Broj porudžbine možete pronaći u potvrdnom mail-u koji ste dobili nakon narućivanja.